Ministerstwo 
Zdrowia
0


Podpisanie deklaracji wsparcia działań na rzecz zapobiegania zakażeniom związanym z opieką zdrowotną


W ramach współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia oraz wyrazu poparcia dla programu „Czysta Opieka to Bezpieczna Opieka” ( „Clean Care is Safer Care”) Polska dołączyła do państw, które podpisały deklarację wsparcia działań na rzecz zapobiegania zakażeniom związanym z opieką zdrowotną. Deklaracja ta wyraża poparcie Ministra Zdrowia dla prowadzenia systematycznych i skoordynowanych działań na rzecz redukcji zakażeń związanych z opieką zdrowotną, w tym rozwijania programów i kampanii promujących higienę rąk wśród personelu medycznego, monitorowania zakażeń oraz promowania najlepszych standardów, praktyk i zasad postępowania mających na celu zmniejszenie ryzyka zakażeń związanych z opieką zdrowotną.

Podpisaną deklarację wręczył Pan Sławomir Neumann, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pani Paulinie Miśkiewicz, Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce w trakcie XVII Ogólnopolskiej Konferencji „Jakość w opiece zdrowotnej”, która odbyła się w dniach 20 i 21 maja 2013 r. w Krakowie.

Program Światowej Organizacji Zdrowia „Clean Care is Safer Care” prowadzony jest w Polsce przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Ośrodek Współpracy z WHO pod nazwą: „Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka”. Więcej informacji na temat programu pod linkiem: http://www.cmj.org.pl/clean-care/index.php.


deklaracja wsparcia działań na rzecz zapobiegania zakażeniom związanym z opieką zdrowotną – podpisana deklaracja w języku polskim

deklaracja wsparcia działań na rzecz zapobiegania zakażeniom związanym z opieką zdrowotną – podpisana deklaracja w języku angielskim


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1926

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions