Ministerstwo 
Zdrowia
0


Świadczenia wysokospecjalistyczne → 2008 r.


Uprzejmie prosimy o dokładne sprawdzenie swoich ofert i porównanie ich zgodności z materiałami zamieszczonymi na stronie internetowej.

W pierwszych dniach konkursu wystąpił błąd w konwertowaniu plików na format *pdf, który skutkował niekompletnym wyświetlaniem się niektórych informacji. Problem ten dotyczył zwłaszcza definicji i wzorów umów na świadczenie numer 15 oraz załącznika numer 2 w części ofertowej.

W przypadku stwierdzenia niezgodności oferty z materiałami na stronie prosimy o odpowiednie skorygowanie a w przypadku gdy oferta została już złożona prosimy o kontakt e-mail z Przemyslaw.Wieclawek@henwar.pl który udostępni Państwa ofertę do korekty.

Pisemne uzupełnienie korekty prosimy nadesłać niezwłocznie.


Przepraszamy za utrudnienia w korzystaniu ze strony.

Konkurs ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych
z budżetu państwa w 2008 roku


Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń wysokospecjalistycznych, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia
(Dz. U. Nr 267, poz. 2661 z późn. zm.)

        Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert

Informacje dotyczące sposobu składania oferty

Wzory umów

Definicje świadczeń wysokospecjalistycznych

Warunki konkursu dla poszczególnych świadczeń:

Przeszczepienie autologicznego szpiku.(procedura nr 1)
(pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia autologicznego szpiku)

Przeszczepienie allogenicznego szpiku od rodzeństwa identycznego w HLA
(pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia allogenicznego szpiku)

Przeszczepienie allogenicznego szpiku od dawcy alternatywnego
(pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia allogenicznego szpiku od dawcy alternatywnego)

Przeszczepienie wątroby
(pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia wątroby)

Przeszczepienie nerki
(pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia nerki)

Przeszczepienie nerki i trzustki
(pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia nerki i trzustki)

Przeszczepienie serca
(pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia serca)

Przeszczepienie płuca
(pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia płuca)

Przeszczepienie serca i płuca
(pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia serca i płuca)

Przeszczepienie rogówki
(pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia rogówki)

Immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku ( procedura numer 11)

Radioterapia przy zastosowaniu specjalnej techniki naświetlania: stereotaktyczna, konformalna, niekoplanarna
oraz
Brachyterapia ze stereotaksją mózgową ( procedury numer 12 i 13) -

Operacje wad wrodzonych serca u niemowląt
oraz
Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym
( procedury numer 14 i 15)

Diagnostyczne cewnikowanie serca, biopsja mięśnia sercowego u dzieci do lat 18
oraz
Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających (
procedury numer 16 i 17
)
Mechaniczne, pozaustrojowe wspomaganie serca pulsacyjnymi sztucznymi komorami ( procedura numer 18)

        Formularze ofertowe, na których należy przedstawić ofertę, są dostępne w Internecie pod adresem http://procedury.mz.gov.pl/oferty2008

Dostęp do formularzy odbywa się za pomocą bezpiecznego połączenia szyfrowanego SSL. Dzięki temu, Państwa dane są bezpiecznie przesyłane do Ministerstwa Zdrowia. Zalecamy korzystanie z przeglądarek obsługujących protokół SSL 128-bitowy (np.: Internet Explorer wersja 5.5 lub nowsza)Przepraszamy za ewentualne utrudnienia w korzystaniu ze strony.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 10741

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions