Ministerstwo 
Zdrowia
0


Ogłoszenie wyników konkursu ofert
na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych
finansowanych z budżetu państwa
nr 1-8 oraz 10-12
w 2014 roku oraz 9 w I półroczu 2014 r.


MINISTER ZDROWIA

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 rokuOgłoszenie wyników konkursu ofert
na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych
finansowanych z budżetu państwa
nr 1-8 oraz 10-12
w 2014 roku oraz 9 w I półroczu 2014 r.


Ministerstwo Zdrowia informuje, iż w dniu 23 grudnia 2013 r. Minister Zdrowia zaakceptował wyniki konkursów ofert, których przedmiotem był wybór realizatorów świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa nr 1-8 oraz 10-12
w 2014 roku oraz nr 9 w I półroczu 2014 r., określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (poz.1445).
W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych wyłoniono 42 podmioty lecznicze, z którymi Minister Zdrowia zawrze umowy na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa (Dz. U. Nr 183, poz. 1435), oferent może złożyć do Ministra Zdrowia odwołanie dotyczące wyniku konkursu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania do Ministerstwa Zdrowia.
W załączeniu ( plik w formacie *xls) szczegółowe wyniki konkursów ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych nr 1-8 oraz 10-12 w 2014 roku oraz nr 9 w I półroczu 2014 r.

Z upoważnienia
Ministra Zdrowia


Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
W załączeniu:
plik w formacie *xls
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 7762

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions