Ministerstwo 
Zdrowia
0


Komunikat zawierający wyjaśnienie dla Oferentów konkursu na realizację świadczenia wysokospecjalistycznego nr 8, tj.: „Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanych przewodów tętniczych” w wariancie obejmującym „Operacje typu Norwood wraz z modyfikacjami”, tj. 8.6 oraz świadczenia wysokospecjalistycznego nr 12, tj.: „Mechaniczne, pozaustrojowe wspomaganie serca sztucznymi komorami” w wariantach obejmujących mechaniczne wspomaganie serca u dzieci o wadze do 40 kg, tj. 12.6 – 12.10, finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w 2012 r, co do niezbędnych opinii wymaganych w procedurze konkursowej


Komunikat


W związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację świadczenia wysokospecjalistycznego nr 8, tj.: „Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanych przewodów tętniczych” w wariancie obejmującym „Operacje typu Norwood wraz z modyfikacjami”, tj. 8.6 oraz świadczenia wysokospecjalistycznego nr 12, tj.: „Mechaniczne, pozaustrojowe wspomaganie serca sztucznymi komorami” w wariantach obejmujących mechaniczne wspomaganie serca u dzieci o wadze do 40 kg, tj. 12.6 – 12.10, Departament Polityki Zdrowotnej uprzejmie informuje, iż przez zapis znajdujący się w pkt. 10 i 11 wymogów formalnych „opinia Polskiego Towarzystwa Kardiochirurgicznego” należy rozumieć „opinia Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego”.

Poniżej załączniki stanowiące niezbędną dokumentację do złożenia oferty w ww. konkursie ofert.

Załączniki:
Zał. 1 - Dane identyfikujące oferenta
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf

Zał. 2 - Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf

Zał. 3 - Oświadczenie o prawdziwości danych w ofercie
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf

Zał. 4 - Oświadczenie o braku zaległości względem RCKIK
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf

Zał. 5 - Oświadczenie o stosowaniu Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej
załącznik nr 5 - w formacie *rtf
załącznik nr 5 - w formacie *pdf

Zał 6 - Informacja o posiadanych akredytacjach i certyfikatach jakości
załącznik nr 6 - w formacie *rtf
załącznik nr 6 - w formacie *pdf

Zał. 7 - Informacja o proponowanej liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych i ich cenach
załącznik nr 7- w formacie *rtf
załącznik nr 7 - w formacie *pdf

Zał. 8 - Kalkulacja cenowa
załącznik nr 8- w formacie *rtf
załącznik nr 8 - w formacie *pdf

Zał. 9 - Informacja o liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych udzielonych w poprzednich dwóch latach
załącznik nr 9- w formacie *rtf
załącznik nr 9 - w formacie *pdf

Zał. 10 - Personel i sprzęt św. 8 i 12
załącznik nr 10- w formacie *rtf
załącznik nr 10 - w formacie *pdf

Zał. 11 - Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej infrastruktury
załącznik nr 11- w formacie *rtf
załącznik nr 11 - w formacie *pdf

Zał. 12 - Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych
załącznik nr 12- w formacie *rtf
załącznik nr 12 - w formacie *pdfWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3272

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions