Ministerstwo 
Zdrowia
0


9. operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym - definicja świadczenia


9. OPERACJE WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM

DEFINICJA ŚWIADCZENIA


1. Świadczenie wysokospecjalistyczne: „operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym”, zwane dalej „świadczeniem” obejmuje:
a) przygotowanie pacjenta do zabiegu od chwili przekazania na blok operacyjny;
b) znieczulenie ogólne;
c) wykonanie operacji w krążeniu pozaustrojowym;
d) zastosowanie koniecznych leczniczych środków technicznych lub biologicznych;
e) intensywną opiekę pooperacyjną w warunkach odpowiadających oddziałowi intensywnej terapii do ukończenia 36 godzin po zabiegu;
f) ocenę wyniku i ocenę wyniku i raportowanie do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych według zasad określonych przez Zleceniodawcę;
g) archiwizację danych.

2. Wykonanie świadczenia rozpoczyna się z chwilą przekazania pacjenta na blok operacyjny, a kończy intensywną opieką pooperacyjną - do ukończenia 36 godzin po zabiegu.

3. Świadczenie może być udzielane w następujących wariantach:
1) zabieg na sercu lub aorcie bez użycia leczniczego środka technicznego lub z użyciem leczniczego środka technicznego o wartości mniejszej od wartości zastawki mechanicznej – oznaczony symbolem 9.1;
2) zabieg na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki mechanicznej lub innych wszczepialnych środków technicznych o łącznej wartości porównywalnej z ceną zastawki mechanicznej – oznaczony symbolem 9.2;
3) zabieg na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki biologicznej lub innych wszczepialnych środków porównywalnej z ceną zastawki biologicznej – oznaczony symbolem 9.3;
4) zabieg na sercu i aorcie z zastosowaniem dwóch zastawek mechanicznych lub innych wszczepialnych środków technicznych lub biologicznych o łącznej wartości porównywalnej do uśrednionej wartości dwóch zastawek mechanicznych oraz reoperacja serca i dużych naczyń (za wyjątkiem ASDII), a także zabieg trombendarterektomii płucnej u chorych z przewlekłą zatorowością płucną – oznaczony symbolem 9.4;
5) zabieg na sercu i aorcie z zastosowaniem dwóch zastawek biologicznych lub innych wszczepialnych środków technicznych o łącznej wartości porównywalnej do uśrednionej wartości dwóch zastawek biologicznych – oznaczony symbolem 9.5;
6) zabieg na sercu lub aorcie - tętniaki aorty z zastosowaniem protez, konduktów naczyniowych syntetycznych lub biologicznych (homograftów, ksenograftów) – oznaczony symbolem 9.6.

4. Warianty świadczeń określone w § 1, w zależności od zastosowania dodatkowych urządzeń lub metod leczenia, mogą być wykonane w następujących podwariantach:
1) zabieg w dowolnym wariancie opisanym w § 1 bez stosowania dodatkowych środków lub urządzeń lub metod leczenia – oznaczony literą „A”;
2) zabieg opisany w § 1 z zastosowaniem biopompy – oznaczony literą „B”;
3) zabieg opisany w § 1 z zastosowaniem ECMO – oznaczony literą „C”;
4) zabieg opisany w § 1 z zastosowaniem leczenia nerkozastępczego – oznaczony literą „D”;
5) zabieg opisany w § 1 z zastosowaniem ablacji – oznaczony literą „E”;
6) zabieg opisany w § 1 zakończony wszczepieniem pulsacyjnych sztucznych komór (lub komory) – oznaczony literą „F”;
7) zabieg opisany w § 1 z wszczepieniem stałego stymulatora serca wraz z wszczepieniem elektrody – oznaczony literą „G”;
8) zabieg opisany w § 1 z zastosowaniem balonu do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej –oznaczony literą „H”;
9) zabieg opisany w § 1 z równoczesnym zastosowaniem technik kardiologii inwazyjnej - oznaczony literą „I”;
10) zabieg opisany w § 1 z równoczesnym wykonaniem pomostowania tętnic wieńcowych – oznaczony literą „J”.
Oznaczenia świadczeń uzupełnia się wówczas poprzez dodanie do symbolu świadczenia odpowiednio wyżej wymienionych oznaczeń literowych jednego lub kilku zastosowanych podwariantów, oddzielając je od siebie kropkami.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 5246

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions