Ministerstwo 
Zdrowia
0


Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa w 2011 roku


MINISTER ZDROWIA

Warszawa, dnia 23 grudnia 2010 rokuOgłoszenie wyników konkursu ofert
na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych
finansowanych z budżetu państwa w 2011 roku


Ministerstwo Zdrowia informuje, iż w dniu 23 grudnia 2010 r. Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia zaakceptowało wyniki konkursu ofert, którego przedmiotem był wybór realizatorów świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa w 2011 roku, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. Nr 139, poz.1140).

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłonionych zostało 39 zakładów opieki zdrowotnej, z którymi Minister Zdrowia zawrze umowy na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa (Dz. U. Nr 183, poz. 1435), oferent może złożyć do Ministra Zdrowia odwołanie dotyczące wyniku konkursu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania do Ministerstwa Zdrowia.

W załączeniu ( plik w formacie *xls) szczegółowe wyniki konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych w 2011 roku.

Z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 7735

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions