Ministerstwo 
Zdrowia
0


Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa w 2010 roku


MINISTER ZDROWIA

Warszawa, 21 grudnia 2009 r.
Ogłoszenie wyników konkursu ofert
na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych
finansowanych z budżetu państwa
w 2010 roku.


Dnia 3 listopada 2009 r. Minister Zdrowia ogłosił konkurs na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa w 2010 r.

Termin składania ofert upłynął w dniu 17 listopada 2009 r. Postępowanie konkursowe zostało zakończone 16 grudnia 2009 r. Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2009 r. zaakceptowało wyniki postępowania konkursowego.

W konkursie wzięło udział 38 szpitali, wynegocjowano łącznie 96 umów na 12 rodzajów świadczeń wysokospecjalistycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. Nr 139, poz.1140).

Oferent może wnieść do Ministra Zdrowia odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
W załączeniu ( link plik Excel) szczegółowe wyniki konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych w 2010 r.


Z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski

Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 7861

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions