Ministerstwo 
Zdrowia
0


Informacja w sprawie realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”- stan na dzień 10.08.2010 r.


Na podstawie informacji uzyskanych od wojewodów zainteresowanie udziałem w Programie zgłosiły 105* jednostki samorządu terytorialnego, będące podmiotami założycielskimi dla 151* samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
* z uwagi na stałe monitorowanie realizacji programu dane mają charakter zmienny.
Do dnia 10 sierpnia 2010 r. do Ministerstwa Zdrowia wpłynęły 26 wniosków o przydzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę 118.306.974,80 zł. Ponadto z informacji uzyskanych z BGK wynika, iż w celu dokonania oceny do dnia 29 lipca 2010 r. wpłynęło w sumie 36 wniosków na łączną kwotę około 640 mln zł, z czego jeden został wycofany przez wnioskodawcę.
Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które złożyły wnioski do Ministerstwa Zdrowia obrazuje poniższe zestawienie:

Lp. Nazwa jednostki samorządu terytorialnego Kwota przejętych zobowiązań publicznoprawnych /w zł/
1. Powiat Starachowicki 1.023.227,40
2. Powiat Świecki 833.253,91
3. Miasto Kielce 2.711.369,09
4. Powiat Jędrzejowski 4.107.685,46
5. Miasto Zamość 8.284.185,76
6. Powiat Tarnowski 455.873,27
7. Powiat Gryfiński 706.351,29
8. Powiat Ostródzki 2.559.128,39
9. Powiat Jaworski 1.299.363,97
10. Powiat Prudnicki 3.505.081,17
11. Województwo Podlaskie 575.309,67
12. Województwo Opolskie 524.955,36
13. Miasto Katowice 8.702.689,43
14. Powiat Wrzesiński 725.358,00
15. Powiat Żagański 2.853.153,30
16. Powiat Tomaszowski 30.481.300,00
17. Powiat Pleszewski 319.938,00
18. Powiat Bytowski 7.365.252,04
19. Powiat Golubsko-Dobrzyński 0
20. Powiat Poznański 1.941.445,82
21. Powiat Aleksandrowski wniosek po kolejnym uzupełnieniu jest w trakcie uzgodnień
22. Powiat Lipnowski 19.336.108,84
23. Miasto Łódź 4.645.013,18
24. Miasto Gliwice w trakcie uzgodnień
25. Powiat Malborski 15.350.931,59
26. Województwo Dolnośląskie w trakcie uzgodnień
Razem 118.306.974,80Z powyższych wniosków:
z dziewiętnastoma jednostkami samorządu terytorialnego zawarto umowy na kwotę 94.203.344,71 zł tj. powiatem starachowickim, powiatem tomaszowskim, powiatem ostródzkim, Miastem Kielce, Miastem Zamość, Miastem Katowice, Zarządem Województwa Podlaskiego, Zarządem Województwa Opolskiego, powiatem prudnickim, powiatem pleszewskim, powiatem jaworskim, powiatem świeckim, powiatem gryfińskim, powiatem tarnowskim, powiatem żagańskim, powiatem bytowskim, wrzesińskim, lipnowskim, poznańskim. Z tego w roku 2010 zawarto umowy z 15 jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 53.184.562,46 zł - z tego przekazano środki w całości dla osiemnastu jednostek samorządu terytorialnego tj. powiatów: starachowickiego, tomaszowskiego, jaworskiego, prudnickiego, świeckiego, pleszewskiego, ostródzkiego, tarnowskiego, żagańskiego, bytowskiego, wrzesińskiego, lipnowskiego, poznańskiego, Miasta Katowice, Miasta Kielce, Miasta Zamość, Zarządu Województwa Podlaskiego, Zarząd Województwa Opolskiego oraz częściowo dla powiatu gryfińskiego. Łącznie przekazano środki finansowe w wysokości 93.752.993,42 zł z tego w roku 2010 – 52.812.562,46 zł (łącznie z oceną BGK i NFZ)
wniosek powiatu jędrzejowskiego oczekuje na Decyzję Ministerstwa Finansów,
wniosek Miasta Łodzi został skierowany do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w celu dokonania oceny
z pozostałych pięciu wniosków:
- powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nie spełnia wymogów określonych w Programie na dzień zakończenia likwidacji Zakład nie posiadał zobowiązań publicznoprawnych,
- powiatu aleksandrowskiego po kolejnym uzupełnieniu jest w trakcie uzgodnień,
- Miasta Gliwice – w trakcie uzgodnień,
- Województwa Dolnośląskiego – w trakcie uzgodnień,
- Powiatu Malborskiego – w trakcie uzgodnień.

Z powyższych wniosków ocenę BGK i NFZ przeszedł wniosek powiatu tomaszowskiego, lipnowskiego i malborskiego natomiast wniosek powiatu bytowskiego, jędrzejowskiego i Województwa Podlaskiego tylko ocenę BGK ponieważ w ramach zlikwidowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie była tworzona spółka. Z informacji BGK z dnia 29 lipca 2010 r. wynika, iż oceniono kolejne 2 wnioski. Wnioski te zostaną przekazane do Ministerstwa Zdrowia w miesiącu sierpniu 2010 r.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2705

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions