Ministerstwo 
Zdrowia
0


Informacja w sprawie realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”- stan na dzień 27.05.2010 r.


Informacja w sprawie realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”- stan na dzień 27.05.2010 r.

Na podstawie informacji uzyskanych od wojewodów (brak danych
z województwa podkarpackiego) zainteresowanie udziałem w Programie zgłosiły 105* jednostki samorządu terytorialnego, będące podmiotami założycielskimi dla 151* samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
* z uwagi na stałe monitorowanie realizacji programu dane mają charakter zmienny.

Do dnia 27 maja 2010 r. do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło 24 wnioski o przydzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę 98.311.030,17 zł. Ponadto z informacji uzyskanych z BGK wynika, iż do dnia 18 lutego 2010 r. wpłynęło kolejnych 25 wniosków w celu dokonania oceny.
Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które złożyły wnioski obrazuje poniższe zestawienie:

Lp. Nazwa jednostki samorządu terytorialnego Kwota przejętych zobowiązań publicznoprawnych /w zł/
1. Powiat Starachowicki 1.023.227,40
2. Powiat Świecki 833.253,91
3. Miasto Kielce 2.711.369,09
4. Powiat Jędrzejowski 4.107.685,46
5. Miasto Zamość 8.284.185,76
6. Powiat Tarnowski 455.873,27
7. Powiat Gryfiński 706.351,29
8. Powiat Ostródzki 2.559.128,39
9. Powiat Jaworski 1.299.363,97
10. Powiat Prudnicki 3.505.081,17
11. Województwo Podlaskie 575.309,67
12. Województwo Opolskie 524.955,36
13. Miasto Katowice 8.702.689,43
14. Powiat Wrzesiński 725.358,00
15. Powiat Żagański 2.853.153,30
16. Powiat Tomaszowski 30.481.300,00
17. Powiat Pleszewski 319.938,00
18. Powiat Bytowski 7.365.252,04
19. Powiat Golubsko-Dobrzyński 0
20. Powiat Poznański 1.941.445,82
21. Powiat Aleksandrowski wniosek nie spełnia wymogów programu – musi przejść pełną procedurę
22. Powiat Lipnowski 19.336.108,84
23. Miasto Łódź w trakcie uzgodnień
24. Miasto Gliwice w trakcie uzgodnień
Razem 98.311.030,17


Z powyższych wniosków:
z szesnastoma jednostkami samorządu terytorialnego zawarto umowy na kwotę 72.200.432,05 zł tj. powiatem starachowickim, powiatem tomaszowskim, powiatem ostródzkim, Miastem Kielce, Miastem Zamość, Miastem Katowice, Zarządem Województwa Podlaskiego, Zarządem Województwa Opolskiego, powiatem prudnickim, powiatem pleszewskim, powiatem jaworskim, powiatem świeckim, powiatem gryfińskim, powiatem tarnowskim, powiatem żagańskim, powiatem bytowskim.
- z tego przekazano środki dla piętnastu jednostek samorządu terytorialnego tj. powiatów: starachowickiego, tomaszowskiego, jaworskiego, prudnickiego, świeckiego, pleszewskiego, ostródzkiego, tarnowskiego, żagańskiego, bytowskiego, Miasta Katowice, Miasta Kielce, Miasta Zamość, Zarządu Województwa Podlaskiego, Zarząd Województwa Opolskiego w wysokości 71.494.080,76 zł.
aktualnie przygotowano do podpisu kolejną umowę z powiatem wrzesińskim na kwotę 725.358,00 zł.
dwa wnioski tj. powiatu poznańskiego, lipnowskiego uzyskały pozytywną opinię Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
z pozostałych pięciu wniosków:
- powiatu jędrzejowskiego w trakcie uzgodnień,
- powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nie spełnia wymogów określonych w Programie na dzień zakończenia likwidacji Zakład nie posiadał zobowiązań publicznoprawnych,
- powiatu aleksandrowskiego nie spełnia wymogów Programu - musi przejść pełną procedurę wynikającą z programu o czym zostali poinformowani Wojewoda i Starosta,
- Miasta Łodzi - w trakcie uzgodnień,
- Miasta Gliwice – w trakcie uzgodnień.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2713

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions