Ministerstwo 
Zdrowia
0


Informacja w sprawie realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”- stan na dzień 07.05.2010 r.


Informacja w sprawie realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”- stan na dzień 07.05.2010 r.

Na podstawie informacji uzyskanych od wojewodów (brak danych z województwa podkarpackiego) zainteresowanie udziałem w Programie zgłosiły 83* jednostki samorządu terytorialnego, będące podmiotami założycielskimi dla 133* samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
* z uwagi na stałe monitorowanie realizacji programu dane mają charakter zmienny.

Do dnia 07 maja 2010 r. do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło 24 wnioski o przydzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę 94.261.130,17 zł. Ponadto z informacji uzyskanych z BGK wynika, iż do dnia 18 lutego 2010 r. wpłynęło kolejnych 25 wniosków w celu dokonania oceny.
Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które złożyły wnioski obrazuje poniższe zestawienie:
Lp. Nazwa jednostki samorządu terytorialnego Kwota przejętych zobowiązań publicznoprawnych /w zł/
1. Powiat Starachowicki 1.023.227,40
2. Powiat Świecki 833.253,91
3. Miasto Kielce 2.711.369,09
4. Powiat Jędrzejowski 57.785,46
5. Miasto Zamość 8.284.185,76
6. Powiat Tarnowski 455.873,27
7. Powiat Gryfiński 706.351,29
8. Powiat Ostródzki 2.559.128,39
9. Powiat Jaworski 1.299.363,97
10. Powiat Prudnicki 3.505.081,17
11. Województwo Podlaskie 575.309,67
12. Województwo Opolskie 524.955,36
13. Miasto Katowice 8.702.689,43
14. Powiat Wrzesiński 725.358,00
15. Powiat Żagański 2.853.153,30
16. Powiat Tomaszowski 30.481.300,00
17. Powiat Pleszewski 319.938,00
18. Powiat Bytowski 7.365.252,04
19. Powiat Golubsko-Dobrzyński 0
20. Powiat Poznański 1.941.445,82
21. Powiat Aleksandrowski wniosek nie spełnia wymogów programu – musi przejść pełną procedurę
22. Powiat Lipnowski 19.336.108,84
23. Miasto Łódź trakcie uzgodnień
24. Miasto Gliwice trakcie uzgodnień
Razem 94.261.130,17


Z powyższych wniosków:
z trzynastoma jednostkami samorządu terytorialnego zawarto umowy na kwotę 61.526.153,44 zł tj. powiatem starachowickim, powiatem tomaszowskim, powiatem ostródzkim, Miastem Kielce, Miastem Zamość, Miastem Katowice, Zarządem Województwa Podlaskiego, Zarządem Województwa Opolskiego, powiatem prudnickim, powiatem pleszewskim, powiatem jaworskim, powiatem świeckim, powiatem gryfińskim,
- z tego przekazano środki dla jedenastu jednostek samorządu terytorialnego tj. powiatów: starachowickiego, tomaszowskiego, jaworskiego, prudnickiego, świeckiego, pleszewskiego, ostródzkiego, Miasta Katowice, Miasta Kielce, Miasta Zamość, Zarządu Województwa Podlaskiego w wysokości 60.294.846,79 zł.

aktualnie przygotowano do podpisu kolejne cztery umowy z powiatem tarnowskim, powiatem wrzesińskim, powiatem żagańskim, powiatem bytowskim na łączną kwotę 11.399.636,61 zł.

z pozostałych siedmiu wniosków:
- powiatu jędrzejowskiego w trakcie uzgodnień,
- powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nie spełnia wymogów określonych w Programie na dzień zakończenia likwidacji Zakład nie posiadał zobowiązań publicznoprawnych,
- powiatu poznańskiego – w trakcie uzgodnień,
- powiatu aleksandrowskiego nie spełnia wymogów Programu - musi przejść pełną procedurę wynikającą z programu o czym zostali poinformowani Wojewoda i Starosta,
- powiatu lipnowskiego – został skierowany do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
- Miasta Łodzi - w trakcie uzgodnień,
- Miasta Gliwice – w trakcie uzgodnień.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2513

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions