Ministerstwo 
Zdrowia
0


Postępowanie ze zwłokami


Zasady postępowania ze zwłokami określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U.01.153.1783), wydane na podstawie art. 20, ust.3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.00.23.295 z późn. zm.)

Z ww. rozporządzenia wynikają następujące zasady postępowania:
• zwłoki niezwłocznie po zgonie umieszcza się w miejscu możliwie chłodnym i zabezpiecza przed możliwością uszkodzenia,
• w celu wstrzymania rozkładu zwłok dozwolone jest stosowanie zabiegów utrwalających,
• razie zgonu na choroby zakaźne, o których mowa w art. 9 ust. 3a ustawy, stosuje się dodatkowe środki ostrożności,
• przewożenie zwłok jest dozwolone specjalnie do tego celu przeznaczonymi środkami przewozowymi.


W SZPITALU

Zasady postępowania ze zwłokami w szpitalu będącym zakładem opieki zdrowotnej określa ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.91.91.408 z późn. zm.).
Zgodnie art.24 i 25 z ustawy:
- zwłoki osoby, która zmarła w szpitalu, mogą być poddane sekcji, chyba że osoba ta za życia wyraziła sprzeciw lub uczynił to jej przedstawiciel ustawowy,
- dokonanie sekcji zwłok nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 godzin od stwierdzenia zgonu,
- jeżeli zachodzi potrzeba pobrania ze zwłok komórek, tkanek lub narządów, kierownik zakładu (a jeżeli kierownik nie jest lekarzem - upoważniony przez niego lekarz), może zadecydować o dokonaniu sekcji zwłok przed upływem 12 godzin, przy zachowaniu zasad i trybu przewidzianych w przepisach o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.


W INNYCH ZAKŁĄDACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

Przepisy o szpitalach dotyczące postępowania ze zwłokami stosuje się odpowiednio do innych zakładów opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, chyba że przepisy ustawy lub innych ustaw stanowią inaczej.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 11358

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions