Ministerstwo 
Zdrowia
0


Wykaz programów zdrowotnych Ministra Zdrowia w roku 2011


1. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”

2. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce w latach 2010-2011”

3. „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2009-2013”

4. Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

5. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 - 2012 POLKARD

6. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych w 2011 roku.

7. Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2009-2014

8. Narodowy program ochrony antybiotyków na lata 2011-2015,
Moduł I -Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych na lata 2009-2013.
- „Stosowanie antybiotyków w profilaktyce okołooperacyjnej”.
- „Zakażenia Clostridium diffcile diagnostyka, terapia, profilaktyka”.
- „Szpitalna Polityka Antybiotykowa”.
- „Szpitalna lista antybiotyków”, adresowane do personelu medycznego pracującego w szpitalach”.

9. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, w tym:
Moduł I – Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011,
Publikacje:
- „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia”.
- „Obiady szkolne ( z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych”.
- „Rekomendacje dla realizatorów żywienia z zakresu zasad prawidłowego żywienia dzieci w przedszkolach”.
- „Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia”
Moduł II – Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011,
Moduł III – Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2009-2011”.


10. Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polski w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych na lata 2009-2014.

11. Narodowy program leczenia hemofilii na lata 2005-2011.
- Aneks nr 3do programu zdrowotnego Ministra Zdrowia pn. "Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011" do realizacji na rok 2011, na kwotę 210 000 000 zł
- Zapotrzebowanie na czynniki krzepnięcia

12. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2010-2012Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 10650

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions