Ministerstwo 
Zdrowia
0


IV. Rozwój wytycznych - proces ujednolicania zasad kwalifikacji


Inicjatywa opracowania wytycznych do rozporządzenia w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej powinna stymulować współpracę w środowisku medycznym pozwalającą na osiągnięcie jak największego stopnia zgodności zasad kwalifikacji w obrębie kraju. Należy dążyć do stanu, w którym przy kwalifikacji świadczeniobiorców wykorzystywane będą ujednolicone wytyczne, szeroko akceptowalne przez środowisko medyczne.

Standaryzacja w zakresie list oczekujących, o ile została podjęta w innych krajach, dokonywana jest w formie wytycznych lub zaleceń wypracowywanych w ścisłej współpracy ze środowiskiem medycznym, przybiera kształt usystematyzowanych i skoordynowanych działań rozciągniętych w czasie. Obrazowy przykład stanowi Nowa Zelandia, gdzie prowadzone są jedne z najbardziej intensywnych prac w tym zakresie. Efekty tych prac dostępne są na stronie pod linkiem:
electiveservices.govt.nz

Większość krajów za podstawę kolejności umieszczania na liście oczekujących uznaje badanie lekarskie, czyli ogranicza się jedynie do przesłanek medycznych. Istnieje jednak wzrastająca tendencja do stosowania szerszej perspektywy, ustalania kolejności udzielania świadczeń w oparciu o czynniki społeczne i ekonomiczne w połączeniu z kliniczną oceną stanu zdrowia pacjenta. Przykład stanowią takie kraje jak Nowa Zelandia czy Kanada.

Podejście to, przypuszczalnie lepsze niż kolejność zgłoszenia do zabiegu, lub podejście oparte tylko na ocenie klinicznej, nie jest zupełnie pozbawione wad. Włączenie dodatkowych kryteriów sprawia, że zarządzanie listami oczekujących staje się bardziej skomplikowane, może równie dobrze sprawić, że lekarze uznają to za niestosowną ingerencję w ich zawodowe decyzje. Mimo że wymaga ono dodatkowej pracy, to istnieją dowody na to, że system uwzględniający szersze uwarunkowania przy ustalaniu kolejności dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej zdobył uznanie zarówno wśród pacjentów jak i lekarzy, pomaga zmniejszyć subiektywizm i sprzeczności w procesie podejmowania decyzji.

Zapytania
Wszelkie pytania i sugestie prosimy kierować na adres:
listyoczekujacych@mz.gov.plWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 9716

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions