Ministerstwo 
Zdrowia
0


II. Kryteria medyczne a prowadzenie list oczekujących


Zgodnie z wytycznymi ustawy kolejność pacjentów na listach oczekujących, określająca ich planowane przyjęcie, uzależniona jest od terminu zgłoszenia i kategorii medycznej, do której zostaną zakwalifikowani. Kategorie precyzuje rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni się kierować świadczeniodawcy, umieszczając świadczaniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej wprowadzając rozróżnienie na:

‘przypadek pilny’ – jeżeli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczące zmniejszenie szans na powrót do zdrowia,

‘przypadek stabilny’ – w przypadku innym niż stan nagły i przypadek pilny.


W drodze rozgraniczenia kategorii medycznych na ‘przypadek pilny’ i ‘przypadek stabilny’ promowane jest wykorzystanie przesłanek medycznych przy ustalaniu kolejności pacjentów na listach oczekujących.

Z wyłączeniem osób w stanach nagłych, którym świadczenia udzielane są niezwłocznie, pacjenci oczekujący powinni zostać przypisani do jednej z powyżej wskazanych kategorii medycznych, wziąwszy uprzednio pod uwagę takie kryteria medyczne jak: stan zdrowia pacjenta, rokowania co do dalszego przebiegu choroby, występowanie chorób współistniejących mających wpływ na chorobę, z powodu której ma być udzielone świadczenie oraz zagrożenie wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności. W procesie kwalifikacji, oprócz konieczności uwzględniania przepisów prawnych, należy kierować się zasadami dobrej praktyki lekarskiej.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 15127

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions