Ministerstwo 
Zdrowia
0


I. Podstawa prawna


Ramy prawne ujednolicające i promujące zasady dobrej praktyki prowadzenia list oczekujących wyznaczają unormowania ujęte w:

ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz.U.08.164.1027, z późn. zm.),

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 200, poz. 1661),

oraz

rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
(Dz.U.02.123.801, z późn. zm.).


Regulacjom tym podlega każdy świadczeniobiorca, który z uwagi na ograniczoność zasobów ochrony zdrowia, oczekuje na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej zaliczanego do specjalistycznej opieki ambulatoryjnej lub lecznictwa szpitalnego.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 12798

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions