Ministerstwo 
Zdrowia
0


Kontrola i nadzór Ministra Zdrowia nad organami i jednostkami podległymi lub nadzorowanymi


Minister Zdrowia w zakresie swoich kompetencji sprawuje kontrolę i nadzór nad organami i jednostkami podległymi lub nadzorowanymi.

ORGANY PODLEGŁE LUB NADZOROWANE

Wykaz organów podległych lub nadzorowanych zawiera rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.11.284.1672) wydane na podstawie art.33, ust.1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U.03.24.199 jt, z późn. zm.).

Do organów podległych lub nadzorowanych należą:
- Główny Inspektor Sanitarny,

- Inspektor do spraw Substancji Chemicznych

- Główny Inspektor Farmaceutyczny,

- Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,


JEDNOSTKI PODLEGŁE LUB NADZOROWANE

Wśród jednostek podległych lub nadzorowanych znajdują się min.:
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( PARPA), Uczelnie Medyczne, instytuty badawcze, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, i inne.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 49990

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions