Ministerstwo 
Zdrowia
0Załącznik nr 1PROGRAM RAMOWY SZEŚCIOMIESIĘCZNEGO STAŻU W APTECE OBJĘTEGO STANDARDAMI NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FARMACJA


Cel stażu
Pogłębianie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie farmacji aptecznej, zdobytych w czasie dotychczasowych studiów na kierunku farmacja, ze szczególnym uwzględnieniem: sporządzania produktów leczniczych, przechowywania i wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, opanowania w praktyce zasad opieki farmaceutycznej oraz podstaw etycznych, prawnych i organizacyjnych pracy farmaceuty w aptece.

Czas trwania stażu
Staż trwa 6 miesięcy, w wymiarze czasu stażu wynoszącym 40 godzin tygodniowo.

Wykaz umiejętności
Stażysta po zakończeniu stażu powinien posiadać umiejętności w zakresie:
1. Stosowania zasad kodeksu etyki zawodowej, przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu farmaceuty oraz przepisów prawa pracy.
2. Stosowania zasad rozmieszczania i przechowywania produktów leczniczych i materiałów medycznych.
3. Stosowania zasad organizacji pracy w aptece z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Prowadzenia dokumentacji aptecznej oraz posługiwania się i administrowania systemami informatycznymi apteki.
5. Prawidłowego sporządzania leków recepturowych, aptecznych.
6. Prawidłowego sporządzania leków w warunkach aseptycznych.
7. Oceny jakości postaci leku.
8. Wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
9. Stosowania szczególnych zasad wydawania leków bardzo silnie działających, psychotropowych i środków odurzających.
10. Stosowania zasad dobrej praktyki aptecznej.
11. Komunikacji interpersonalnej z pacjentami, ich opiekunami, lekarzami oraz pozostałymi pracownikami ochrony zdrowia.
12. Praktycznej realizacji opieki farmaceutycznej w aptece.

PLAN RAMOWY SZEŚCIOMIESIĘCZNEGO STAŻU W APTECE OBJĘTEGO STANDARDAMI NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FARMACJA


Lp.
Blok programowy
Wykaz umiejętności
Liczba godzin
I
Wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz udzielanie informacji o lekach
1. Wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz udzielanie informacji o lekach.
2. Stosowania szczególnych zasad wydawania leków bardzo silnie działających, psychotropowych i środków odurzających.
3. Stosowania zasad dobrej praktyki aptecznej
420
II
Sporządzanie produktów leczniczych
1. Prawidłowego sporządzania leków recepturowych, aptecznych.
2. Prawidłowego sporządzania leków w warunkach aseptycznych.
3. Oceny jakości postaci leku
360
III
Opieka farmaceutyczna
1. Komunikacji interpersonalnej z pacjentami, ich opiekunami, lekarzami oraz pozostałymi pracownikami ochrony zdrowia.
2. Praktycznej realizacji opieki farmaceutycznej w aptece.
120
IV
Prawne, etyczne i administracyjne aspekty pracy farmaceuty
1. Stosowania zasad kodeksu etyki zawodowej, przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu farmaceuty oraz przepisów prawa pracy.
2. Stosowania zasad rozmieszczania i przechowywania produktów leczniczych i materiałów medycznych.
3. Stosowania zasad organizacji pracy w aptece z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Prowadzenia dokumentacji aptecznej oraz posługiwania się i administrowania systemami informatycznymi apteki.
60
RAZEM
960


Stażysta może brać udział w dodatkowych formach szkolenia poprzez uczestnictwo w posiedzeniach naukowych i innych formach kształcenia organizowanych przez uczelnie, instytuty, towarzystwa naukowe, samorząd zawodowy i inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność naukowo-badawczą w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych. Udział w tych szkoleniach zaliczany jest do czasu trwania stażu w wymiarze nie większym niż 30 godzin.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 11740

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions