Ministerstwo 
Zdrowia
0


Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie organizacji i prowadzenia:
1. kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji,
2. kursów kwalifikacyjnych dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej.

+ Podmioty uprawnione do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych w zakresie technologii sterylizacji i dezynfekcji


Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, iż na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w dziale ”Nauka” w zakładce „Kształcenie podyplomowe” będą zamieszczane informacje w zakresie organizacji i prowadzenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji oraz kursów kwalifikacyjnych dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej.

W celu umieszczenia na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia informacji o podmiotach spełniających warunki do organizowania i prowadzenia ww. kursów, podmiot zamierzający podjąć się organizacji i prowadzenia przedmiotowych kursów przesyła do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa informacje dotyczące:

1) nazwy i adresu organizatora kursu,
2) posiadanej bazy dydaktycznej (w tym bazy do prowadzenia zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych):
- miejsca realizacji,
- wyposażenia niezbędnego do zapewnienia prawidłowej realizacji kursów,
- informacji o placówkach, w których będą prowadzone zajęcia (deklaracje o współpracy, umowy przedwstępne),
3) kadry dydaktycznej:
- osoby wyznaczonej do pełnienia roli kierownika kursu – nazwisko, imię, wykształcenie, staż pracy na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni,
- wykładowców - nazwisko, imię, wykształcenie, wykonywany zawód, staż pracy,
4) terminu, czasu trwania i miejsca realizacji kursu,
5) planowanego rozkładu zajęć i terminu egzaminu,

Powyższe informacje należy złożyć w terminie co najmniej 2 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kursu.

W celu uzyskania przez organizatora kursu rekomendacji Zarządu Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji dla kierownika kursu, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie występował w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia do Przewodniczącego Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji o wydanie opinii.

Opinia Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji powinna zostać wydana i przesłana do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie później niż w terminie 21 dni od daty wpłynięcia pisma.

Przedmiotowa opinia zostanie przesłana przez Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego do podmiotu ubiegającego się o prowadzenie ww. kursów niezwłocznie po uzyskaniu stanowiska Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji.

Jednocześnie informujemy, iż w oparciu o ww. informacje Ministerstwo Zdrowia sporządzi i przedstawi na swojej stronie internetowej wykaz kursów i podmiotów prowadzących kursy kwalifikacyjne z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji oraz dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej oraz programu kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji.
Pliki do pobrania:
Program kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji;
Aktualizacja w dniu 07.05.2013
Program kursu kwalifikacyjnego dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej.
Aktualizacja w dniu 07.05.2013
Podmioty uprawnione do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych w zakresie technologii sterylizacji i dezynfekcji
Aktualizacja w dniu 13.11.2013
Wykaz jednostek organizujących kursy kwalifikacyjne dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej.
Aktualizacja w dniu 13.01.2014Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 8768

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions