Ministerstwo 
Zdrowia
0


KSZTAŁCENIE INNYCH ZAWODÓW MEDYCZNYCH

Strona główna


Komunikaty


Akty prawne


Kształcenie przeddyplomowe

Kształcenie Podyplomowe


Przydatne linki

AKTY PRAWNE
(stan prawny na 1 lutego 2013 r.)


NAZWA AKTU (IDENTYFIKATOR)
USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. Nr 126, poz. 1319, z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych (Dz. U. Nr 247, poz. 2481)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego” (Dz. U. Nr 182, poz. 1885)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej (Dz. U. Nr 269, poz. 2680)

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie wzoru certyfikatu akredytacyjnego (Dz. U. Nr 97, poz. 892)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów (Dz. U. Nr 97, poz. 893)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941, z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego (Dz. U. Nr 126, poz. 1082, z późn. zm.)

USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856, z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" (Dz. U. Nr 136, poz. 1458, z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. Nr 132, poz. 1238, z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. Nr 204, poz. 1353)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu felczera" (Dz. U. Nr 136, poz. 1459)

USTAWA z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (t.j. - Dz. U. z 2012 r., poz. 1133)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu felczera oraz trybu przeprowadzania i składania egzaminu z języka polskiego (Dz. U. Nr 160, poz. 1675)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 264 z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 51, poz. 265, z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1022)

Komunikat Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia „Programu nauczania zawodowego kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej” (Dz. Urz. MZ. 05.06.21)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. Nr 109, poz. 754)
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 25238

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions