Ministerstwo 
Zdrowia
0


KSZTAŁCENIE INNYCH ZAWODÓW MEDYCZNYCH

Strona główna


Komunikaty


Akty prawne


Kształcenie przeddyplomowe

Kształcenie Podyplomowe


Przydatne linki

KOMUNIKATYKomunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zbliżającego się terminu zakończenia możliwości składania dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PESoz) przez osoby posiadające decyzję Ministra Zdrowia o powierzeniu obowiązków specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczący realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego przez ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych.

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczący opracowania ramowego programu i planu szkolenia przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ostatecznego terminu zakończenia specjalizacji pierwszego lub drugiego stopnia w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie organizacji i prowadzenia: 1. kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji, 2. kursów kwalifikacyjnych dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej.

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczący powierzenia obowiązków specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419, z późn. zm.)

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczący wykazu podręczników, czasopism i biuletynów firmowych, które będą pomocne w przygotowaniach diagnostów laboratoryjnych do egzaminu specjalizacyjnego

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczący podania liczby ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych podlegających obowiązkowi doskonalenia zawodowego

Komunikat
dotyczący kursu kwalifikacyjnego dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej oraz programu kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji


Komunikat Ministra Zdrowia
W SPRAWIE LISTY PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA STAŻY KIERUNKOWYCH W RAMACH SPECJALIZACJI DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH


Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kursu specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych diagnostyka molekularna w schorzeniach immunologicznych i w transplantologii
19 marca 2008 r.

Komunikat w sprawie podmiotów, które zostały upoważnione przez właściwych Wojewodów do wydawania kart doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych
7 lutego 2008 r.

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
W SPRAWIE HARMONIZACJI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

15 stycznia 2008 r.

Komunikat Ministra Zdrowia
W SPRAWIE LISTY PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA STAŻY KIERUNKOWYCH W RAMACH SPECJALIZACJI DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

stan na 1 października 2007 r.

KOMUNIKAT
Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia kierunku fizjoterapia

3 sierpnia 2007 r.

Komunikat
w sprawie wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu opiekun medyczny

3 sierpnia 2007 r.

Komunikat w sprawie kształceniu w zawodzie ratownik medyczny w roku szkolnym 2007/2008 i 2008/2009

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
W SPRAWIE OPŁATY SKARBOWEJ POBIERANEJ ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W INNYCH ZAWODACH MEDYCZNYCH


Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
W SPRAWIE PROCEDURY ZWIĄZANEJ Z PRZYSTĄPIENIEM DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO W ZAKRESIE LABORATORYJNEJ GENETYKI MEDYCZNEJ


Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
DLA KANDYDATÓW PRAGNĄCYCH PODJĄĆ NAUKĘ W SZKOŁACH POLICEALNYCH W CELU UZYSKANIA KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA ZAWODU MEDYCZNEGO


Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
W SPRAWIE PROCEDURY ZWIĄZANEJ Z PRZYSTĄPIENIEM DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH


Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
W SPRAWIE OGŁOSZENIA PROGRAMU STUDIUM PODYPLOMOWEGO „HIGIENA RADIACYJNA”


Komunikat
DOTYCZĄCY PUBLIKACJI PROJEKTU MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W ZAKRESIE ANALITYKI MEDYCZNEJ


Komunikat Ministra Zdrowia
W SPRAWIE PROGRAMU KURSU SPECJALISTYCZNEGO „SZCZEPIENIA OCHRONNE POPULACJI WIEKU SZKOLNEGO” PRZEZNACZONEGO DLA HIGIENISTEK SZKOLNYCH


Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
W SPRAWIE ZASAD REALIZACJI SZEŚCIOMIESIĘCZNEGO STAŻU W APTECE OBJĘTEGO STANDARDAMI NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FARMACJAWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 23470

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions