Ministerstwo 
Zdrowia


KSZTAŁCENIE INNYCH ZAWODÓW MEDYCZNYCH

Strona główna


Komunikaty


Akty prawne


Kształcenie przeddyplomowe

Kształcenie Podyplomowe


Zawody medyczne


Przydatne linki

ZAWODY MEDYCZNEMASAŻYSTA


Masażystą jest osoba, która ukończyła technikum lub policealną szkołę średnią i uzyskała dyplom technika masażysty .

Najczęściej zadawane pytania: Kto może wykonywać masaż leczniczy?

Kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania masażu leczniczego, a tym samym umożliwiające wykonywanie zawodu w zakładach opieki zdrowotnej (zarówno publicznych jak i niepublicznych) posiada wyłącznie osoba, która uzyskała tytuł technika masażysty bądź ukończyła Medyczne Studium Zawodowe i uzyskała tytuł technika fizjoterapii oraz osoba, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra na kierunku fizjoterapia (lub inny tytuł równorzędny).

Ww. kwestię reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Rozporządzenie to odnosi się tylko do pracowników zatrudnionych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Zagadnienia dotyczące definicji świadczeń zdrowotnych, usług rehabilitacyjnych oraz zagadnienia wskazujące kto i na jakich zasadach jest uprawniony do ich udzielania, zostały określone w obowiązujących aktach prawnych: ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr. 91, poz. 408 z póź. zm.), ustawa z dnia 25 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. Nr. 28, poz. 152 z póź zm.) jak również ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizyczne (Dz.U. Nr 96 poz. 25 z póź. zm.).

Osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty są zrzeszone na zasadach dobrowolności w Polskim Towarzystwie Fizjoterapeutów. Zarząd Główny PTF mieści się Pabianicach, tel. (042) 22-53-825.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 11022

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions