Ministerstwo 
Zdrowia


„One są wśród nas” wyniki prac Zespołu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji dzieci przewlekle chorych”


MINISTERSTWO ZDROWIA
BIURO PRASY I PROMOCJI
tel.: 22 831 30 71
faks: 22 826 27 91
e-mail: biuro-bp@mz.gov.pl

Warszawa, 18 marca 2009 r.„One są wśród nas” wyniki prac Zespołu do spraw
przeciwdziałania dyskryminacji dzieci przewlekle chorych”


Dzieci przewlekle chore nie muszą uczyć się w odrębnych szkołach i być izolowane od swoich rówieśników. Mogą i powinny uczyć się i być razem z rówieśnikami. Należy jednak dostrzec ich odrębność oraz uwzględnić ją w procesie uczenia, wychowania i budowania przyjaznych relacji z otoczeniem.

Obowiązujące przepisy umożliwiają nauczycielom udzielanie pomocy przedmedycznej. Wykonywanie czynności przedmedycznych przez nauczycieli może być prowadzone na zasadzie umowy zawartej pomiędzy nauczycielami i rodzicami, czy opiekunami dziecka oraz dobrowolnego zobowiązania się nauczyciela do wykonywania zabiegów lub innych czynności przedmedycznych wynikających z zaleceń lekarskich.
To, w jaki sposób dziecko przewlekle chore radzi sobie z chorobą w warunkach zarówno szkolnych, jak i domowych, ma ogromny wpływ na efekty leczenia, stan zdrowia i jakość życia w przyszłości.

Celem zespołu międzyresortowego do spraw przeciwdziałania dyskryminacji dzieci przewlekle chorych (w skład którego weszli: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Konsultant Krajowy do spraw Pediatrii Pani prof. Anna Dobrzańska ) jest przeciwdziałanie dyskryminacji dzieci przewlekle chorych w dostępie do opieki przedszkolnej oraz nauki w pierwszych klasach szkoły podstawowej.

Zespół wypracował zasady współpracy i komunikacji pomiędzy lekarzami a rodzicami dzieci przewlekle chorych oraz pomiędzy rodzicami a nauczycielami. Powstało pięć publikacji pod wspólnym tytułem „One są wśród nas”. Każdy z informatorów zawiera szczegółowe informacje na temat postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole i przedszkolu, przybliża nauczycielom, rodzicom i uczniom specyficzne problemy funkcjonowania dzieci przewlekle chorych a także wskazuje kierunki i sposoby rozwiązywania ewentualnych problemów.

Zostały one przygotowane w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania. Cały nakład 35 tys. kompletów trafi do każdego przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w Polsce. Ich wersje elektroniczne będą dostępne na stronach KPRM, MEN, MZ oraz Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

Choroby przewlekłe takie jak cukrzyca, hemofilia czy astma nie muszą i nie powinny wykluczać dzieci z normalnego życia. Przy odpowiedniej pomocy ze strony nauczycieli i opiekunów mogą cieszyć się swoim dzieciństwem razem z rówieśnikami. Publikacje, które dziś Państwu prezentujemy mogą im w tym pomóc.

"One są wśród nas" seria pięciu książeczek poświęconych problemom dzieci przewlekle chorych


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 228262

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions