Ministerstwo 
Zdrowia


Sezon grypowy
Bezpieczne grzybobranie
Cukrzyca
Prawa pacjenta
Uzdrowiska
Ratownictwo medyczne
Narodowy Fundusz Zdrowia
Leki i recepty
Szczepienia
Przeszczepy
Krwiodawstwo i krwiolecznictwo
Uzyskiwanie pozwoleń na pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów
Konsultanci krajowi i wojewódzcy
Unijny portal „Zdrowie”
Druki i wnioski
Funkcjonowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez NFZ
Statystyka medyczna
Komunikaty
Konkursy na realizację programów polityki zdrowotnej
Zamówienia publiczne
Procedury wysokospecjalistyczne
Jakość w ochronie zdrowia
Fundusze Europejskie
Zawody medyczne
Ochrona radiologiczna pacjenta
Rekomendacje grupy ekspertów powołanych przez PTG w zakresie perinatalnej transmisji HIV
Leczenie obcokrajowców w Polsce (EURO 2012) – informator dla świadczeniodawców
Komunikaty
Rejestr wniosków o spotkanie
Produkty lecznicze
Apteki
Sfałszowane produkty lecznicze
Leki
Wyroby medyczne
Prawo
Zasady prowadzenia badań klinicznych
Instytucje
Urzędowy wykaz produktów leczniczych
Ministerstwo Zdrowia
Legislacja
Nowoczesne zarządzanie
Przeciwdziałanie korupcji
Uznawanie Kwalifikacji Zawodowych
Współpraca międzynarodowa
Informacje dla mediów
Powiadomienia SMS
Matka i dziecko
Uzdrowiska
Uzyskiwanie pozwoleń na pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów
Linki i adresy
Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa
Roczne wykazy programów zdrowotnych
Statut Ministerstwa
Plan dzialalnosci Ministerstwa Zdrowia
Kontrola Zarządcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Kierownictwo MZ
Podstawy prawne działania kierownictwa
Struktura organizacyjna
Rada Akredytacyjna
Majątek
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Jednostki podległe i nadzorowane
Program prac legislacyjnych
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia
Akty prawne
Projekty aktów prawnych
Sprawozdania z kontroli
Działalność lobbingowa
Rejestr wniosków o spotkanie
Tryb przyjmowania i załatwiania spraw
Skargi i wnioski
Konkursy na realizację polityki zdrowotnej
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Współpraca
Ogłoszenia
Praca
Dostęp do informacji publicznej
Informacje o wymogach kwalifikacyjnych
Instrukcja korzystania z BIP
Redakcja BIP
Dziennik rejestru zmian
Strona WWW podmiotu
Instytuty badawcze -roczne sprawozdania finansowe
Treść programu NPZ
Zespół Koordynacyjny (ZK) NPZ
Podzespoły Problemowe Zespołu Koordynacyjnego NPZ
Sprawozdania z monitorowania realizacji NPZ przez Jednostki Samorządu Terytorialnego
Programy zdrowotne z zakresu promocji i ochrony zdrowia
Opracowania międzynarodowe dotyczące problemów promocji i ochrony zdrowia
Linki
"Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym""Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2009-2013"
Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2010– 2011
„Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013"
„Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD”
Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2009-2014"
„Narodowy Program Ochrony Antybiotyków” Moduł I pn.: „Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych na lata 2009-2013”
„Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”
„Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne”
Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions