Ministerstwo 
Zdrowia
0


D E P A R T A M E N T

P I E L Ę G N I A R E K   I   P O Ł O Ż N Y C H


www.studiapomostowe.mz.gov.pl - serwis informacyjno-promocyjny w ramach projektu systemowego: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


www.geriatria.mz.gov.pl - serwis informacyjno-promocyjny w ramach projektu systemowego: „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”Beata Cholewka - dyrektor
Numer pokoju: 035

Telefon:

(022) 53 00 111 wew.207
(022) 635 58 40

Fax:

(022) 831 21 77
Jolanta Skolimowska z-ca dyrektora
Numer pokoju: 035A

Telefon:

(022) 53 00 111 wew. 207
(022) 635 58 40

Fax:

(022) 831 21 77

Główne ZadaniaMinisterstwo Zdrowia
Departament Pielęgniarek i Położnych
Wydział Wdrażania Projektu Systemowego
ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa
tel. 22 53 00 207
tel. 22 63 55 840
fax. 22 831 21 77Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 24869

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions